PRZETARG VIII

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

 

 

 

 

Szczegóły w pliku PDF.  pdf

 

 


 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

 

etap projektu zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali na warsztat samochodowy z lakiernią oraz rozbudowa hali w miejscowości Góraszka gmina Wiązowna.

Przedmiotem zamówienia jest etap projektu - zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali na warsztat samochodowy z lakiernią oraz rozbudowa hali w miejscowości Góraszka gmina Wiązowna.

 

Etap projektu będzie obejmował wykonanie następujących robót budowlanych:

 

- Wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej.

- Rozbiórka istniejącej kostki z przygotowaniem podłoża pod nową kostkę.

- Ułożenie zagęszczenie i zaspoinowanie kostki brukowej z kostki istniejącej.

- Ułożenie opornika 12x25x100 na ławie betonowej.

- Ułożenie, zagęszczenie i zaspoinowanie kostki brukowej wokół nowej hali.

- Ułożenie obrzeży betonowych 6x20x100 na ławie betonowej.

- Wykonanie odpływu liniowego na zakończeniu placu manewrowego i parkingów.

- Ułożenie rury Ø160 odprowadzającą wodę z odpływu liniowego do separatora.

 

 

Określenie zakresu i sposobu wykonania prac wskazane jest w załączniku do niniejszego zaproszenia – Przedmiar. Wykonawca może dokonać oględzin miejsca wykonania robót po uprzednim ustaleniu terminu z zamawiającym.

 

Oferty należy składaćdo 14.10.2015 r.

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Nivette Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Lotnicza 3/5, 04-192 Warszawa moich danych osobowych dla potrzeb przetworzenia mojego zapytania.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Nivette Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Lotnicza 3/5, 04-192 Warszawa moich danych osobowych w celach marketingowych, związanych z prowadzoną działalnością w zakresie promocji, sprzedaży i obsługi posprzedażnej pojazdów mechanicznych, części i akcesoriów.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Nivette sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, ul. Lotnicza 3/5, 04-192 Warszawa informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego warunki.

PLIKI DO POBRANIA
plik Zapytanie ofertowe [zapytanie ofertowe 1554 kB]
plik Umowa etap VIII [umowa 469 kB]
plik Przedmiar [przedmiar 165 kB]