PRZETARG I

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Szczegóły w pliku PDF.  pdf

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

 

pierwszy etap projektu zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali na warsztat samochodowy z lakiernią oraz rozbudowa hali w miejscowości Góraszka gmina Wiązowna.

 

Przedmiotem zamówienia jest pierwszy etap projektu - zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali na warsztat samochodowy z lakiernią oraz rozbudowa hali w miejscowości Góraszka gmina Wiązowna.

 

 

 

Pierwszy etap projektu będzie obejmował:

 

- wykonanie stóp i fundamentów z zabezpieczeniem;

 

- wykonanie ścian zewnętrznych wraz z zabezpieczeniem;

 

- wykonanie ścian działowych wraz z zabezpieczeniem powierzchni;

 

- wykonanie stropu.

 

 

 

Dokładny zakres robót stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia, w formie tabelarycznej – Przedmiar.

 

 

Wykonawca może dokonać oględzin miejsca wykonania robót po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym.

 

PLIKI DO POBRANIA
plik Zapytanie ofertowe [PRZETARG I 1518 kB]
plik Umowa na etap I [PRZETARG I 266 kB]
plik Wzór Gwarancji Bankowej [PRZETARG I 199 kB]
plik Załącznik nr 6 [PRZETARG I 100 kB]
plik Przedmiar [PRZETARG I 121 kB]
plik Hala kosztorys WZÓR [PRZETARG I 178 kB]